Adatok

Név: Balassi 8. Diák - Sportegyesület
Székhely: 1174 Budapest, Széchenyi u. 1-7
Nyilvántartási szám: 01-02-0017182
Adószám: 19154561-1-42
Bankszámla szám: 11717009-22472070

IBAN: HU11 1171 7009 2247 2070 0000 0000 

Elérhetőségek

Elnök: Karmacsi Krisztina
Képviseletre jogosult személy: Karmacsi Krisztina, elnök
Elnökség: Karmacsi Krisztina, dr. Kuroli Enikő , Kárpáti Zoltán
Elérhetőség: Karmacsi Krisztina: 06305007060 e-mail.: balassi8dse@gmail.com

Egyesület célja:

1. A Diák-Sportegyesület elsődleges szakmai célja a gyermekek és a tanulók egészséges
életmódra nevelésének és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülésének elősegítése, különös
tekintettel az iskolai testnevelés, a rendszeres - szabadidős jellegű - iskolai fizikai aktivitás,
testmozgás és az iskolai sport dimenzióinak a fejlesztése. 

2. A diáksport dimenzióinak fejlesztése keretében a Diák-Sportegyesület célja különösen a) az oktatás-képzés és képesítések területén a humánerőforrás fejlesztése a formális és informális tudáselemek feltérképezésével, bővítésével, ezáltal a programkínálat minőségi és mennyiségi fejlesztése, az önkéntes tevékenységek ösztönzése, a kombinált sportképzéssel és általános oktatással (kettős karrierekkel) kapcsolatos jó gyakorlat kidolgozása; b) az egészségvédelem a sport révén és területén a fiatalkori egészségfejlesztő fizikaiaktivitás erősítése a köznevelési alrendszerekben. Az alulról szerveződő sportban való részvétel előmozdítását segítő módszerek feltárása. A testmozgás megkedveltetése a gyermekekkel, ezáltal a rendszeres testmozgást végző és sportoló tanulók számának növelése; c) A társadalmi befogadás a sportban és a sport által a szociális inklúziót, felzárkózást, a kultúrák közötti párbeszédet, az erőszak és az intolerancia megelőzését, valamit az esélyegyenlőséget s egyenlő hozzáférést szolgáló programok megvalósítása és támogatása, valamint a társadalmi felelősségvállalás ösztönzése; d) a sport szervezése területén jó irányítási modellek, átláthatósági elvek kidolgozása és alkalmazása, a sportversenyek tisztaságának biztosítása, a dopping elleni küzdelem és a sportolók egészségének a védelme; e) a sport gazdasági dimenziója területén a tapasztalaton alapuló döntéshozatal

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el